روز جهانی کارگر
*****روز جهانی کار و کارگر مبارک*****

 

شعری از برخورد با آهن،به جای گل،


تمام صبح و شب هایت،


شعری از نابودی ایمانت،


شعری از شرمت به پیش خرد فرزندت،


به پیش بی گنه همسر،


تمناشان لباسی نو.

!! نوشته شده توسط پرذیس عامری | 21:34 | دوشنبه یازدهم اردیبهشت ۱۳۹۱ •

RSS